Ramadhan di Priangan, Katukang jeung Kiwari

Dina taun 2006 M atanapi 1427 H ieu tangtos bénten sareng taun-taun kapungkur. Utamina dina perkawis ngabuburit.  Dinten kamari sim abdi calik di payuneun toko roti di jalan Kepatihan, Bandung.  Ningalikan jalmi nu sakitu réana di jalan, pabaliut sareng rupi-rupi kandaraan; béca, motor, angkot, puguh ari mobil mah,  rébo ogé ku balanjaan, sareng pahibut jeung tukang dagang nu nawiskeun tajil. Tangtos upami di sakuliah jalan Otista palebah Pasar Baru mah, macétna tos moal katulungan deui. Teu acan aya robihna ti taun-taun kapengker, nu daragang réa nu minuhan ka jalan.

Ras emut ka buku Juragan Haryoto Kunto, Ramadhan di Priangan, nyarioskeun di jaman “Bandoeng Tempo Doeloe”  yen masarakat Bandung di sasih Ramadhan seueur nu niis ka taman-taman nu asri di kota Bandung, ka curug-curug nu endah, sareng lalayaran di Situ Aksan: nu ayeuna tos saat téa, raib ilang tanpa karana digentos ku bumi sareng gedong anu sigrong.  Asa manglebarkeun pisan.  Tos kantun sakedik, tempat-tempat anu asri di kota Bandung ieu nu tiasa dijantenkeun paniisan sareng ngabuburit nu teu nyéépkeun artos. Tos cunduk kana waktu ninggang kana mangsa dimana ayeuna langkung seueur waktos dianggo kanggo balanja sareng jalan-jalan  ka “mall “. 

Nyuhunkeun dihapunten seratan ieu dina basa Sunda, tangtos seueur lepatna dina ejaan atanapi tata basa. Sesah geuning nya, cacarios dina basa indung sorangan teh 😀 .

Advertisements

6 Balesan

 1. Saur sim kuring mah tos lumayanlah nyerat ngangge bahasa sunda teh , komo abdi anu tos ninggalkeun bandung 5 taunan meni janten carangkeul kieu maca bahasa sunda teh, sigana tos kedah langganan deui majalah mangle ( na aya keneh kitu tah majalah teh???)

 2. Aya Neng Ira. Tangtos atuh. Didieu ga Pa Syah Syah (uninga pan ka Pak Syah Syah) pelanggan nu satia ka majalah Mangle teh.

 3. punten teh mira, mani asa janggal nyebat sim abdi, rada merenah keneh nyebat sim kuring geura, hatur nuhun…

 4. Bareto, henteu bareto-bareto teuing ketah, kira-kira taun 70-an, di Bandung jeung sabudeureunana bulan puasa teh sok rame ku dulag. Sapoe memeh nincak puasa, sok aya dulag munggah atawa dulag kuramas minangka mere beja ka masarakat yen isukan baris puasa sarta dina poe harita masarakat kudu beberesih atawa kuramas.

  Dulag teh dina poean lilikuran mah kacida euyeubna, aya dulag salikur, dulag tilu likur, jeung saterusna. Piisukaneun lebaran aya dulag meuncit da dina poe harita masarakat papada meuncit ingon-ingon, karereaanana hayam. Dulag meuncit teh parat nepi ka malem takbiran. Isukanana, nyaeta poe lebaran, aya deui dulag turun imbar nu ditabeuh sabadana shalat ied jeung minangka mirig nu sasalaman. Peutingna, noron nepi ka ping 3 sawal, dulag teh teu repeh ditalu di masigit.

  Waas mun inget ka jaman harita. Ayeuna mah kari dongengna wungkul, da dulag nu diwangun ku bedug jeung kohkolna geus dihuru ku jurig “bid’ah”.

  Cag ah, bisi kamalinaan teuing.
  http://kian-santang.blogspot.com

 5. Benten pisan nya sareng kaayaan zaman kiwari, jalmi pabaliut di Factory Outlet, boro-boro emut kana ibadah di sasih Ramadhan, komo deui dina dinten lilikuran, alun-alun heurin ku nu balanja.

  Eh.. teh Mira gaduh koleksi naon deui Buku kuncen Bandung (Haryoto Kunto) manawi gaduh, tiasa di tambut teu ??? 🙂

 6. Lah…nu puguh mah mung kari waasna bae , sasih shoum di lembur batur kacida bedana. Hartina shaum mungguh ibadah ditingkatkeun.
  Shaum di Banten memang benten.
  Salam,

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: