Advertisements
  • Katagori

  • Arsip

Reinkarnasi

Bieu, basa keur nyimpen sepeda di parkiran bank, kuring panggih jeung kapala sakola Aiko, nu karek kaluar ti bank tur rek ka sakola make sapeda. Ras inget poe sejen, harita rada girimis, panggih oge, ngan harita mah anjeunna kana mobil. Jadi keur anjeunna, boga mobil leuwih keur fungsina lain keur gaya.

Pirajeuneun nempo di sakola Aiko, kabeh guruna nu jauh, marake mobil, sedengkeun nu deukeut kana sapedah, meureun pedah nempo conto nu jadi kapala sakola, sakirana deukeut tur bisa kana sapedah mah, teu kudu make mobil. Jadi, conto pamingpin ku kalakuan leuwih hade tinimbang ku ucapan.

Sakola Aiko teh sakola swasta, ngan dina urusan babayar mah sarua jeung sakola negeri. Mun ras inget ka lembur, nu boga sakola katempo beungharna, sedengkeun mun ningali guru-guruna asa beda. Meureun dina urusan panghasilan teu beda jauh, antara nu boga jeung nu digawe, ieu meureun oge nu nyababkeun sumanget gawe jadi hade teh. Jadi, nu boga ku cacara babarengan sarerea bakal maju.

Asana, kuring teu pati apal kana hadist, Rassullah oge ku cara dakwah ku paripolah hasilna leuwih nyugemakeun. Naha urang Jepang nu lain Islam bisa kitu ? Hiji konci nu dicepeng ku maranehna teh nyaeta REINKARNASI. Urang Jepang percaya pisan, mun salila hirupna hade basa hade budi tur mere mangpaat keur balarea, engke sanggeus maot manehna bakal hirup deui jadi jalma sejen nu leuwih luhur sacara martabat tur leuwih beunghar sacara materialis, kitu oge mun sabalikna. Konsep ieu, sarua jeung surga jeung naraka dina ajaran Islam, nu teu kudu dijelaskeun da tos pada apal.

Ras inget ka lembur, di Cigugur Ciamis kidul, keur budak aya leuweung kolot, taya nu wani asup ka dinya da cenah larangan mun asup ka dinya bakal kitu kieu. Harita cai walungan mun halodo oge tara saat, meureun ieu nu disebut “kearifan lokal” tea.

Ayeuna eta leuweung geus heureut, da cenah ngan sakadar tahayul ceuk agama mah, atuh ayeuna cai walungan oge ngoretrak saat mangsa halodo. Ah .. geuning urang teh bet salah dina ngalarapkeun agama keur kahirupan sapopoe, boa-boa loba kacida kasalahan dina ngalarapkeun ajaran agama nu nyababkeun kahirupan urang hese menyat …

Budhi

Kurono kopo 241

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

%d bloggers like this: